urmiadoctor [at] gmail.com

وبسایت ارومیه دکتر : میزبان پزشکان و کلینیک ها و درمانگاهها و سایر مراکز پزشکی و درمانی و خدمات مربوطه برای ثبت اطلاعات خود تماس بگیرید: 09190772260-09398337759

ارومیه دکتر

معرفی دکترهای ارومیه

ساختمان دکتر گلکار ارومیه

ساختمان دکتر گلکار ارومیه

ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه
درمانگاه شبانه روزی آدینه

درمانگاه شبانه روزی آدینه

بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه
درمانگاه دندانپزشکی شفامهر (شبانه روزی)

درمانگاه دندانپزشکی شفامهر (شبانه روزی)

بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه
کلینیک شبانه روزی نیکو

کلینیک شبانه روزی نیکو

بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

ارومیه دکتر

بزرگترین مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی ارومیه

دسته بندی ها

دکتر الهام نیک نژاد دندانپزشکان متخصص دندانپزشکی اطفال

مجتمع پزشکی فریال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکی هلال ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان کالین ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر ابراهیم شیرزاده جراح و متخصص گوش حلق بینی پزشکان جراح جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر علیرضا پارسایی صدر پزشکان جراح جراح و متخصص ارتوپدی

دی کلینیک و کلینیک های فوق تخصصی تدبیر ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان سقراط ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

مجتمع پزشکی پریزاد ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر رضا تقی زاده پزشکان جراح جراح عمومی

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی پزشکان جراح جراح عمومی

ساختمان پزشکان پاستور ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

بیمارستان خصوصی شفا بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

ساختمان ایپک خیابان حسنی ارومیه ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان طبیب ارومیه ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

درمانگاه شبانه روزی خواجه نصیر بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

کلینیک شمس بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

مجتمع پزشکان صدرا ارومیه ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

درمانگاه شبانه روزی مریم مقدس بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

مجتمع پزشکی پرتو ارومیه ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

درمانگاه شبانه روزی مهرگان بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

ساختمان پزشکان بهار ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

آگهی های متنی