urmiadoctor [at] gmail.com 04433858352

وبسایت ارومیه دکتر : میزبان پزشکان و کلینیک ها و درمانگاهها و سایر مراکز پزشکی و درمانی و خدمات مربوطه برای ثبت اطلاعات خود تماس بگیرید: 04433858352 - 09190772260-09398337759 ** ارومیه دکتر ** مرجع تخصصی پزشکان ارومیه و استان آذربایجان غربی UrmiaDoctor.com

ارومیه دکتر

معرفی دکترهای ارومیه

مجتمع پزشکی ایرانمهر

مجتمع پزشکی ایرانمهر

ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه
دکتر علیرضا پارسایی صدر

دکتر علیرضا پارسایی صدر

پزشکان جراح جراح و متخصص ارتوپدی
ساختمان ماد

ساختمان ماد

ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه
دکتر شادی محبی

دکتر شادی محبی

دندانپزشکان متخصص ارتودنسی

ارومیه دکتر

بزرگترین مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی ارومیه

دسته بندی ها

ساختمان پزشکان حمورابی ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر معصومه قدرتی پزشکان متخصص پوست، مو و زيبايى

ساختمان پزشکان خیری ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان 51 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

مجتمع آذربایجان ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

بیمارستان مطهری ارومیه بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

دکتر رضا تقی زاده پزشکان جراح جراح عمومی

مجتمع درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید عارفیان بیمارستان و مرکز درمانی کلینیک / درمانگاه

بیمارستان دکتر صولتی بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آذربایجان بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمس بیمارستان و مرکز درمانی بیمارستان

ساختمان پزشکان سبحان 3 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان پزشکان در خیابان استادان ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

مجتمع پزشکی سینا - مدنی3 ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

ساختمان ماد ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر محمد حسن باقری پزشکان جراح جراح عمومی

دکتر میرهادی موسوی پزشکان داخلی فوق تخصص گوارش و كبد

مرکز پزشکی نور ارومیه ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

مجتمع پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه

دکتر علیرضا پارسایی صدر پزشکان جراح جراح و متخصص ارتوپدی

ساختمان پزشکان کیا ساختمان پزشکان ساختمان پزشکان ارومیه