آیا تا حالا به این  فکر کرده اید که  یک ورزش هوازی ۵ دقیقه چه مقدار کالری را می سوزاند؟ و یا اینکه از خود پرسیده اید که کدام ورزش هوازی بیشترین کالری را می سوزاند؟ برای جواب دادن به هر دو سوال جدولی که در ادامه برایتان طراحی کرده ایم را مشاهده کنید.


با نگاه به جدول زیر هم می توانید مطلع شوید که  هر کدام از ورزش های هوازی در هر ۵ دقیقه چه مقدار کالری می سوزانند و هم می توانید مطلع شوید که کالری سوز ترین ورزش هوازی کدام است . مطلع شدن از این مقادیر  حتی می تواند انگیزه ورزش را در شما تقویت کند.

 

فعالیت مقدار کالری سوزانده شده در ۵ دقیقه
کلاس ایروبیک ( زومبا، استپ ایروبیک ) ۳۹
یوگا آشتانگا ( یکی از انواع یوگا ) ۲۵
دوچرخه سواری با سرعت ۲۲ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت ۵۲
دوچرخه سواری روی دوچرخه ثابت / اسپینینگ ۵۶
بیکرام / هات یوگا ۳۴
رقص ۲۹
الیپتیکال / اسکی فضایی ۵۶
پیاده روی ۲۹
طناب زدن ۴۹
یوگا سبک / کشش ۲۰
پیلاتس ۲۵
صخره نوردی ۵۴
دستگاه قایقی / روئینگ ماشین ۴۳
دویدن با سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت ۴۹
دستگاه استپ ۳۴
شنا با سرعت متوسط ۳۰
تنیس ۳۰
یوگا وینیاسا ۴۳
پیاده روی با سرعت ۶ کیلومتر بر ساعت ۲۵
لیفت وزنه ۳۰