در حال حاضر بیش از صدها پزشک، دندانپزشک و مرکز درمانی در فهرست ارومیه دکتر به ثبت رسیده است. کاربران ارومیه دکتر می توانند راجع به پزشکان و مراکز درمانی که قبلا به آن ها مراجعه کرده اند نظر و امتیاز بدهند. علاوه بر جستجو دکتر شما می توانید از جدیدترین مقالات و اخبار پزشکی به همراه مشاوره آنلاین توسط دکتر های عضو سایت نیز بهره مند شوید.